> Zamówienia publiczne o wartości niższej od kwoty 130 tys. zł (2023 rok)

Zamówienia publiczne o wartości niższej od kwoty 130 tys. zł (2023 rok)

Rozeznanie cenowe - wykonanie remontu cząstkowego
dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami na
terenie gminy Kulesze Kościelne

Rozeznanie cenowe-Remont cząstkowy.pdf

Formularz cenowo ofertowy-Remont cząstkowy dróg.docx

RODO-Remontcząstkowy.docx

Notatka z rozeznania cenowe-remont dróg.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-03-24 15:36:01 | Data modyfikacji: 2023-04-03 15:49:06.
Rozgraniczenie nieruchomości położonej w
obrębie ewidencyjnym Chojane-Sierocięta, gmina
Kulesze Kościelne, oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako działki nr 58 z
działką nr 59

Zapytanie cenowe

formularz ofertowy - zał. nr 1

Umowa, oferta

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RIP.6830.3.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-04-04 10:01:37 | Data modyfikacji: 2023-04-12 14:46:36.
Wykonania rocznych przeglądów technicznych
budynków i instalacji będących w zasobie Gminy
Kulesze Kościelne-RIP.271.1.2023

Rozeznanie cenowe-przeglądy roczne budynków-2023.....pdf

Wykaz budynków - zał. nr 1.pdf

formularz ofertowy 2023 - zł. nr 2.docx

Wzór umowy-przeglądy roczne - zał.nr 3.pdf

informacja o wyborze oferty Przeglądy Roczne budynków.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-04-17 15:36:35 | Data modyfikacji: 2023-04-17 15:40:26.
Rozeznanie cenowe - na zakup i dostawę ubrań
specjalistycznych przeznaczonych dla Państwowych
i Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej.
Zamówienie dotyczy kompletu na który składa
się ubranie ciężkie (spodnie i kurtka) oraz
kurtka lekka i buty specjalistyczne skórzane.

rozeznanie cenowe osp 2023.pdf

formularz ofertowo cenowy osp 2023.docx

UMOWA OSP 2023.docx

KLAUZULA-INFORMACYJNA osp 2023.docx

protokol rozeznanie cenowe osp 2023.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-06-07 09:32:57 | Data modyfikacji: 2023-06-07 09:38:28.
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na:
Dostawę wraz z montażem ogrodzenia na plac zabaw
(działka nr 38/2 i 39/2) w Tyborach Uszyńskich

Rozeznanie cenowe - Ogrodzenie TU-1.pdf

Formularz cenowo-ofertowy - ogrodzenie TU...docx

KLAUZULA INFORMACYJNA ogrodzenie TU.docx

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-06-12 12:43:10 | Data modyfikacji: 2023-06-13 12:55:31.
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na
wykonanie zadania „Czyszczenie stawu w
miejscowości Kalinowo Solki, działka nr 66”

Rozeznanie cenowe - czyszczenie stawu.pdf

Formularz cenowo-ofertowy - czyszczenie stawu KS.docx

KLAUZULA INFORMACYJNA czyszczenie stawuTU.docx

Informacja - unieważnienie postępowania -1.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-06-13 08:39:35 | Data modyfikacji: 2023-06-23 14:10:56.
Zapraszenie do złożenia ofert cenowych na:
Dostawę wraz z montażem ogrodzenia na plac zabaw
(działka nr 38/2 i 39/2) w Tyborach Uszyńskich
– długość 70 mb.

Rozeznanie cenowe - Ogrodzenie TU.pdf

Formularz-cenowo-ofertowy-ogrodzenie-Tybory-Uszynskie-1.docx

KLAUZULA INFORMACYJNA-ogrodzenie.docx

Informacja TU.pdf

Notatka z rozeznania cenowego-ogrodzenie TU.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-06-22 14:42:01 | Data modyfikacji: 2023-06-23 15:26:21.
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na
wykonanie zadania „Czyszczenie stawu w
miejscowości Kalinowo Solki, działka nr 66”
...

Rozeznanie cenowe - czyszczenie stawu Kalinowo Solki... .pdf

Formularz cenowo-ofertowy - czyszczenie stawu KS....docx

KLAUZULA INFORMACYJNA czyszczenie stawu KS......docx

Notatka-czyszczenie stawu w miejscowości Kalinowo Solki.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-06-23 14:16:01 | Data modyfikacji: 2023-06-23 14:17:35.
"Rozgraniczenie nieruchomości położonej w
obrębie ewidencyjnym Gołasze Mościckie, gmina
Kulesze Kościelne, oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako działki nr 140 z
działkami nr 139 i 141."

zaapytanie cenowe.pdf

umowa 17_2023 - zał. nr 2.pdf

formularz ofertowy -- zał. nr 1.pdf

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Gołasze Mościckie .pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-08-16 11:28:03 | Data modyfikacji: 2023-08-16 11:33:29.
"Rozgraniczenie nieruchomości położonej w
obrębie ewidencyjnym Gołasze Mościckie, gmina
Kulesze Kościelne, oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako działki nr 137 z
działkami nr 136 i nr 138."

ZAPYTANIIE CENOWE.pdf

formularz ofertowy - zal.. nr 1.pdf

umowa 2023 - zał. nr 2.pdf

RIP.6830.14.2023 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-08-16 11:39:29 | Data modyfikacji: 2023-08-30 11:03:35.
"Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonych w
ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr
114 (droga), obręb Stypułki-Giemzino (zgodnie z
użytkowaniem na gruncie); nr 123 (droga), obręb
Leśniewo – Niedźwiedź (zgodnie z
ewidencją)."

ZAPYTANIe CENOWE.pdf

umowa 2023 - zał. nr 2..pdf

formularz ofertowy -- zał. nr 1..pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-08-16 14:29:08 | Data modyfikacji: 2023-08-16 14:31:44.
Rozeznanie cenowe - „Dostawa wraz z montażem
altany drewnianej na plac w Kuleszach
Kościelnych"

Rozeznanie cenowe-altana.pdf

Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego (1)....docx

KLAUZULA INFORMACYJNA-altana....docx

Notatka z rozeznania-dostawa wraz z montażem altany drewnianej na plac w Kuleszach Kościelnych.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-09-05 10:24:56 | Data modyfikacji: 2023-08-16 14:31:44.
Rozeznanie cenowe "Zakup i dostawa hydraulicznych
narzędzi ratowniczych"

Rozeznanie cenowe Zakup i dostawa hydraulicznych narzędzi ratowniczyc.pdf

formularz ofertowo cenowy.........docx

umowa....docx

RODO.........docx

protokół rozeznanie cenowe.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-09-19 11:43:59 | Data modyfikacji: 2023-10-04 08:50:35.
Zapytanie ofertowe - Bieżące utrzymanie dróg
gminnych na terenie Gminy Kulesze Kościelne w
roku 2023 – II.

Zapytanie ofertowe Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kulesze Kościelne w roku 2023 – II..pdf

.Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx

.Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych robót.docx

.Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf

.Załącznik nr 4 - klauzula RODO.docx

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - bieżące utrzymanie .pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-09-19 12:34:48 | Data modyfikacji: 2023-09-19 12:37:31.
"Rozgraniczenie nieruchomości położonej w
obrębie ewidencyjnym Gołasze – Dąb, gmina
Kulesze Kościelne, oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako działki nr 77/4 z
działką nr 35/3"

ZAPYTANIE CENOWE Rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gołasze Dąb .pdf

formularz ofertowy - załącznik nr 1......docx

Umowa, Oferta......pdf

Screenshot_1.jpg

informacjja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-10-10 10:54:16 | Data modyfikacji: 2023-10-17 15:48:24.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie
zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
wewnętrznych (dojazdowych) i parkingów
administrowanych przez gm. Kulesze Kościelne w
sezonie zimowym 2023/2024”.

zapytanie_ofertowe RIZ 271 27 2023.pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowo - cenowy......docx

Załącznik nr 2 - wykaz sprzętu........docx

zaałącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług..........docx

załącznik nr. 4 - wzór umowy......docx

Załącznik nr. 5 - klauzula RODO......docx

Załącznik nr 6 - mapa sytuacyjna.....pdf

Informacja o wyborze najkorzystniiejszej oferty..pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-11-17 11:21:38 | Data modyfikacji: 2023-11-24 12:50:15.
RIP.271.2.2023 Zapytanie cenowe na: „Utrzymanie
poprawnego stanu sanitarnego w gminie"

Zapytanie cenowe na utylizację odpadów 2023.pdf

RIP.271.2.2023 formularz cenowy.pdf

RIP.271.2.2023 projekt umowy.pdf

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-1....pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-12-06 11:45:09 | Data modyfikacji: 2023-12-11 11:25:16.
Data wprowadzenia: 2023-12-06 11:45:09
Data modyfikacji: 2023-12-11 11:25:16
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl