Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 36

ZARZĄDZENIE NR36. 2014.docx

Zał Nr 1do Zarządzenia.xls

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-05 15:02:00 | Data modyfikacji: 2015-02-05 15:05:07.
Zarządzenie nr 37

ZARZĄDZENIE NR 37.docx

Zał Nr 1 do Zarządzenia Nr 37.xls

Zał Nr 2 do zarzadzenia 37.xls

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-05 15:06:43 | Data modyfikacji: 2015-02-05 15:07:44.
Zarządzenie nr 9

ZARZĄDZENIE Nr 9.2015.docx

Zał Nr 1 do Zarządzenia Nr 9. 2015.xls

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-05 15:09:08 | Data modyfikacji: 2015-02-05 15:11:09.
Zarządzenie Nr 12.2015
 zarządzenie nr 1.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-03-16 09:14:18 | Data modyfikacji: 2015-02-05 15:11:09.
Zarządzenie Nr 15

ZARZĄDZENIE Nr 15.docx

Zał Nr 1 do Zarządzenia Nr 15.xls

Zał Nr 2 do Zarządzenia Nr 15.xls

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-08 12:19:18 | Data modyfikacji: 2015-04-08 12:21:12.
Zarządzenie Nr 16

Z A R Z Ą DZ E N I E NR 16.docx

zał Nr 1 do zarządzenia Nr 16.xls

Załącznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 16.xls

Załącznik Nr 3 zlecone.docx

Załącznik Nr 4.docx

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-10 14:32:16 | Data modyfikacji: 2015-04-10 14:46:40.
Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie powołania
komisji do spraw brakowania druków ścisłego
zarachowania wykorzystywanych na potrzeby
wydawania dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w
Kuleszach Kościelnych.
 Zarządzenie Nr 17.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-20 09:51:34 | Data modyfikacji: 2015-04-10 14:46:40.
Zarządzenie Nr 38.2015
 Zarządzenie Nr 38.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-08-20 11:27:39 | Data modyfikacji: 2015-04-10 14:46:40.
Zarządzenie Nr 39.2015
 zarządzenie nr 39.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-08-20 13:48:25 | Data modyfikacji: 2015-04-10 14:46:40.
Zarządzenie nr 40/2015

Z A R Z Ą DZ E N I E NR 40.docx

Zał Nr 1 do zarz nr 40.xls

Zał Nr 2 do zarz nr 40.xls

Załącznik Nr 3 zlecone do zarz nr 40.docx

Zał Nr 4 i 5 do zarz nr 40.doc

Wieloletnia Prognoza Finansowa I pół 2015.xls

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-09-08 11:27:09 | Data modyfikacji: 2015-09-08 11:33:09.
Zarządzenie Nr 51.2015 w sprawie projektu
budżetu gminy na 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51.docx

Zał Nr 1 do Uchwały Projekt 2016 .xls

Zał Nr 2 Uchwały Nr Projekt.xls

Zał Nr 3 .xls

Zał Nr 4.xls

Załącznik Nr 5 do UchwałyProjekt.docx

opis do projrktu budżetu2016.doc

Informacja o mieniu2016.doc

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-11-18 11:10:34 | Data modyfikacji: 2015-11-18 11:14:13.
Zarządzenie Nr 52.2015 w sprawie projektu WPF na
lata 2016-2019

Zarządzenie Nr 52.docx

Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt 2016.xls

Wykaz przedsięwzięć do WPF.xls

Załącznik Nr 3.docx

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-11-18 11:30:47 | Data modyfikacji: 2015-11-18 11:32:59.

Zobacz:
 2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2015-11-18 11:30:47
Data modyfikacji: 2015-11-18 11:32:59
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl