> Zamówienia publiczne o wartości niższej od kwoty 130 tys. zł. (2022 rok).

Zamówienia publiczne o wartości niższej od kwoty 130 tys. zł. (2022 rok).

RIP.271.1.2022 - ROZEZNANIE CENOWE:
Przeprowadzenie rocznych przeglądów stanu
technicznego budynków i instalacji zarządzanych
przez Gminę Kulesze Kościelne.

RIP.271.1.2022 - ROZEZNANIE CENOWE Przeprowadzenie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków i instalacji zarządzanych przez Gminę Kulesze Kościelne..pdf

wykaz budynków i place zabaw 2022 - zał. nr 1.doc

formularz ofertowy 2022 - zł. nr 2.docx

wzór umowy 2022 - zał. nr 3.docx

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przeprowadzenie rocznych przegladów stanu technicznego budynku i instalacji....pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-05 11:07:08 | Data modyfikacji: 2022-04-12 11:09:50.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
przeprowadzenie „Diagnozy cyberbezpieczeństwa w
Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne"

Zaproszenie do złożenia ofert - diagnoza cyberbezpieczeństwa - Gmina Kulesze Kościelne.pdf

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowo - cenowy.docx

Załącznik nr 2 wzór umowy.pdf

Załącznik Nr 3 (zał 8 do regulaminu).xlsx

Załącznik Nr 4 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Zapytania oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi-4.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Diagnoza cyberbezpieczeństwa.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-28 11:33:21 | Data modyfikacji: 2022-05-06 14:14:37.
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na
wykonanie pomiarów widoczności 9 przejazdów
kolejowo-drogowych od strony drogi.

RI.271.1.2022.pdf

Załącznik nr 1.docx

Załącznik Nr 2........pdf

Notatka z rozeznania cenowego.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-17 10:43:41 | Data modyfikacji: 2022-05-30 09:18:53.
Rozeznanie cenowe - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
NA TERENIE GM. KULESZE KOŚCIELNE

Rozeznanie cenowe POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GM. KULESZE KOŚCIELNE.pdf

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy_.doc

Zalacznik_nr_2_Wzór_umowy_.docx

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.....pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-31 12:54:22 | Data modyfikacji: 2022-06-06 11:58:21.
Rozeznanie cenowe - zakup agregatu
prądotwórczego oraz narzędzi elektrycznych na
potrzeby Gminy Kulesze Kościelne .pdf
 Rozeznanie cenowe - zakup agregatu prądotwórczego oraz narzędzi elektrycznych na potrzeby Gminy Kulesze Kościelne .pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-01 15:15:51 | Data modyfikacji: 2022-06-01 15:16:10.
Rozeznanie Cenowe RIP.6830.6.202 - Rozgraniczenie
nieruchomości nr 451, obręb Nowe Wykno z
działką nr 6/8, obręb Kulesze-Podawce, gmina
Kulesze Kościelne. Nieruchomości dzieli Rzeka
Rokietnica o nr ewid. 421, obręb Nowe Wykno i nr
ewid. 91, obręb Kulesze-Podawce.

Załącznik nr 3 do Regulaminu-rozeznanie cenowe-1.pdf

Załącznik nr 4 do Regulaminu-oferta-1.docx

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty rozgraniczenie....pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-10 11:54:18 | Data modyfikacji: 2022-06-10 11:55:56.
ZAPYTANIE CENOWE: Rozgraniczenie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Chojane –
Sierocięta, gmina Kulesze Kościelne,
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako
działki: nr 127/2 z działką nr 127/1, nr 128 z
działką nr 129.

ZAPYTANIE CENOWE.pdf

formularz ofertowy - zał. nr 1......docx

projekt umowy - zał. nr 2...............doc

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Chojane Sierocieta.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-08-08 15:17:01 | Data modyfikacji: 2022-08-08 15:19:50.
Rozeznanie cenowe - Zakup i dostawa
specjalistycznego sprzętu i umundurowania dla
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Kulesze Kościelne.

rozeznanie osp 2022.pdf

formularz-ofertowo-cenowy-OSP...docx

UMOWA-OSP........docx

protokół rozeznanie cenowe osp 2022.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-08-17 14:10:28 | Data modyfikacji: 2022-08-30 10:37:38.
Rozeznanie cenowe na dostawę wraz z montażem na
plac zabaw karuzeli, urządzenia fitness i
huśtawki

Rozeznanie cenowe-plac zabaw.pdf

formularz cenowo ofertowy.......docx

KLAUZULA INFORMACYJNA......docx

Notatka z rozeznania-plac zabaw.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-09-01 11:28:15 | Data modyfikacji: 2022-09-14 15:31:34.
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.
„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
do Urzędu Gminy Kulesze Kościelne”.

Zapytanie ofertowe dostawa sprzętu.pdf

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.......docx

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy......docx

Załącznik nr 3 - Wzór umowy....docx

Załącznik nr 4 - klauzula RODO....docx

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-1.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-09-02 13:00:37 | Data modyfikacji: 2022-09-27 14:26:27.
Rozeznanie cenowe - Rozgraniczenie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Wykno,
gmina Kulesze Kościelne, oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako działki nr 210 z
działką nr 209.

ZAPYTANIE CENOWE RIP 6830 10 2022.pdf

formularz ofertowy - zał. nr 1.....docx

projekt umowy - zał. nr 2..........pdf

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Stare Wykno .pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-10-19 15:33:52 | Data modyfikacji: 2022-10-19 15:38:12.
Zapytanie ofertowe pn. „Zimowe utrzymanie dróg
gminnych, wewnętrznych (dojazdowych) i parkingów
administrowanych przez gm. Kulesze Kościelne w
sezonie zimowym 2022/2023”.

zapytanie_ofertowe RIZ.271.17.2022.AP.pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowo - cenowy....docx

Załącznik nr 2 - wykaz sprzętu......docx

Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług......docx

Załącznik nr 4 - wzór umowy......docx

Załącznik nr 5 - klauzula RODO......docx

Załącznik nr 6 - mapa sytuacyjna.......pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-1.....pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-11-08 11:51:21 | Data modyfikacji: 2022-10-19 15:38:12.
"RIP.6830.12.2022 Rozgraniczenie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Wykno,
gmina Kulesze Kościelne, oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako działki nr 217 z
działką nr 218 oraz dz. nr 209 z dz.nr 212, do
załamania drogi."

ZAPYTANIE CENOWE RIP 6830 12 2022.pdf

formularz ofertowy - zał. nr 1........docx

projekt umowy _2022 - zał. nr 2...........doc

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Stare Wykno.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-11-21 13:32:20 | Data modyfikacji: 2022-11-21 13:35:58.
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na:
„Utrzymanie poprawnego stanu sanitarnego w
gminie, polegające na unieszkodliwieniu
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

zapytanie cenowe na utylizację odpadów 2022.pdf

FORMULARZ CENOWY.docx

umowa-projekt... .docx

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Utrzymanie poprawnego stanu sanitarnego w gminie.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-12-09 11:22:04 | Data modyfikacji: 2022-12-14 11:07:52.
Zaproszenie do złożenia oferty na "Opracowanie
projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, projektów decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ich
zmian".

RIP 271 3 2022 zapytanie cenowe.pdf

Załącznik nr 1 do zapytania cenowego .odt

załącznik_nr_2 do zapytania cenowego.pdf

załącznik_nr_3 do zapytania cenowego .pdf

załącznik nr 4 do zapytania cenowego .pdf

Załącznik nr 5 Umowa 2023.pdf

informacja o wyborze oferty - opracowanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-12-19 11:07:12 | Data modyfikacji: 2022-12-19 11:12:29.

Zobacz:
 Zamówienia publiczne o wartości niższej od kwoty 130 tys. zł (2021) . 
Data wprowadzenia: 2022-12-19 11:07:12
Data modyfikacji: 2022-12-19 11:12:29
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl