Emisja obligacji

Emisja obligacji

UCHWAŁA NR XXII/129/2021 RADY GMINY KULESZE
KOŚCIELNE z dnia 19 sierpnia 2021 r. z sprawie
emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu....
 Uchwała.XXII.129.2021.2021-08-19.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-20 14:21:48 | Data modyfikacji: 2021-08-20 14:22:02.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 2019 rok

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 2019r.pdf

Zał. nr 1 2019r.pdf

Zał Nr 2 2019r.pdf

Zał nr 3 2019r.pdf

Zał nr 4 2019r.pdf

Zał nr 5 2019r.pdf

Zał nr 6 2019r.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-20 15:35:06 | Data modyfikacji: 2021-08-20 15:37:26.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 2020 rok

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.pdf

Zał nr 1 2020.pdf

Zał Nr 2 2020.pdf

Zał nr 3 2020.pdf

Zał nr 4 2020.pdf

Zał nr 5 2020.pdf

Zał nr 6 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-20 15:38:05 | Data modyfikacji: 2021-08-20 15:40:24.
Sprawozdanie Rb-27s (zbiorczo) z wykonania planów
dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego

Rb-27s 2018.pdf

sprawozdanie Rb-27s 2019r.pdf

sprawozdanie Rb-27s 2020r.pdf

sprawozdanie Rb-27s I kw.2021r.pdf

sprawozdanie Rb-27s II kw 2021r..pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-20 15:44:12 | Data modyfikacji: 2021-08-25 11:25:18.
Sprawozdanie Rb-28s (zbiorczo) z wykonania planów
wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego

sprawozdanie Rb-28s 2018r.pdf

sprawozdanie Rb-28s 2019.pdf

sprawozdanie Rb-28s2020r.pdf

sprawozdanie Rb-28s I kw.2021.pdf

Sprawozdanie Rb 28s II kw.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-20 15:49:46 | Data modyfikacji: 2021-08-25 11:27:21.
Sprawozdanie Rb-N kwartalneroczne o stanie
należności oraz wybranych aktywów finansowych

sprawozdanie Rb-N 2018r.pdf

Sprawozdanie Rb -N II kw 2021r..pdf

sprawozdanie Rb-N 2019r..pdf

sprawozdanie Rb-N 2020r.pdf

sprawozdanie Rb-N Ikw. 2021r.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-20 15:52:00 | Data modyfikacji: 2021-08-25 11:45:45.
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalneroczne o
nadwyżcedeficycie jednostki samorządu
terytorialnego

sprawozdanie NDS 2018r..pdf

Sprawozdanie Rb-NDS 2019r..pdf

sprawozdanie Rb-NDS 2020r.pdf

sprawozdanie Rb-NDS I kw.2021r.pdf

Sprawozdanie NDS II kw . 2021r..pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-20 15:54:15 | Data modyfikacji: 2021-08-25 11:47:24.
Sprawozdanie Rb-Z kwartalneroczne o stanie
zobowiązań wdług tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji

sprawozdanie Rb-Z 2018.pdf

sprawozdanie Rb-Z 2019r.pdf

sprawozdanie Rb-Z 2020r.pdf

sprawozdanie Rb-Z I kw. 2021r.pdf

Sprawozdanie Rb Z II kw 2021r..pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-20 15:56:21 | Data modyfikacji: 2021-08-25 11:48:24.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej...

opinia w sprwie sprawozdania za 2019 r..pdf

opinia o sprawozdaniu budzetu 2020 r..pdf

opinia w sprawie projektu budżetu na 2021 r.pdf

opinia w sprawie projektu WPF 2021 r..pdf

opinoa w sprawie WPF 2021 r.pdf

opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości wykupu przez gmine Kulesze Kościelne obligacji......pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-20 16:01:49 | Data modyfikacji: 2021-09-03 08:34:49.
informacja o posiadanych kredytach i pozyczkach

informacja o posiadanych kredytach i pozyczkach.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-20 16:09:43 | Data modyfikacji: 2021-08-20 16:10:39.
informacja o posiadanych akcjach, udziałach w
innych podmiotach
 informacja o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-20 16:11:14 | Data modyfikacji: 2021-08-20 16:11:28.
informacja o udzielonych poręczeniach
 informacja o udzielonych poręczeniach.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-20 16:12:03 | Data modyfikacji: 2021-08-20 16:12:18.
Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy i wyborze
Wójta Gminy Kulesze Kościelne

powołanie skarbnika gminy.pdf

zaświadczenie o wyborze Wójta.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-27 10:36:01 | Data modyfikacji: 2021-08-27 10:40:21.
Zaproszenie do złożenia ofert w konkursie na
wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia
procesu nabycia obligacji Gminy Kulesze
Kościelne.

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Kulesze Kościelone..pdf

Emisja obligacji_Pakiet informacyjny_Kulesze Kościelne_16.08.2021-1.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-27 11:28:06 | Data modyfikacji: 2021-08-27 11:30:04.
Emisje i obligacji- pytania i odpowiedźi

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. ”Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Kulesze Kościelne” wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej:


Pytanie 1.
Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy nie wszczęto przeciwko jednostce żadnego postepowania egzekucyjnego.
Odpowiedź:
W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie wszczęto przeciwko jednostce żadnego postepowania egzekucyjnego.


Pytanie 2.
Czy jednostka w okresie ostatnich 12 miesięcy posiadała opóźnienia w spłacie kredytów, pożyczek lub obligacji dłuższe niż 30 dni?
Odpowiedź:
Jednostka nie posiada żadnych opóźnień w spłacie kredytów ponieważ na chwilę obecna nie posiada żadnych kredytów.

Pytanie 3.

W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do udziału w konkursie na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Gminę Kulesze Kościelne w kwocie 3.330.000 PLN, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski w Białymstoku zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w załączonym formularzu i udostępnienie dokumentów w nim wyszczególnionych.

Odpowiedź:

Formularz klienta

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-27 11:30:41 | Data modyfikacji: 2021-09-01 14:17:47.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-09-13 16:26:32 | Data modyfikacji: 2021-09-01 14:17:47.
Data wprowadzenia: 2021-09-13 16:26:32
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl