Zaopatrzenie w wodę.

Zaopatrzenie w wodę.

Taryfa do zbiorowego zaopatrzenia w wode Gmina
Kulesze Kościelne

Taryfa do zbiorowego zaopatrzenia w wode Gmina Kulesze Kościelne.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-04-30 12:08:08 | Data modyfikacji: 2021-04-30 12:11:26.
Wniosek o wydanie warunków technicznych
[podłączenia do sieci wodociągowej

Wniosek o wydanie warunków technicznych [podłączenia do sieci wodociągowej.docx

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-06 09:10:22 | Data modyfikacji: 2021-05-06 09:11:20.
wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w
wodę

wniosek rozwiązanie umowy...............docx

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-06 09:12:08 | Data modyfikacji: 2021-05-06 09:13:36.
wniosek zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę.

wniosek zawarcie umowy.docx

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-06 09:14:21 | Data modyfikacji: 2021-05-06 09:45:25.
sprawozdania z badań wody do spożycia
pochodzącej z wodociągu Czarnowo Biki i z
wodociągu Kulesze Kościelne w 2022 roku

2022-02-07-10-55-28-TemplateJSHPL_ENVI-PL-28174-22-sok.pdf

2022-02-07-10-55-50-TemplateJSHPL_ENVI-PL-28173-22-sok.pdf

2022-02-07-10-56-15-TemplateJSHPL_ENVI-PL-28175-22-sok.pdf

2022-06-03-08-35-30-TemplateJSHPL_ENVI-PL-239655-22-sok....pdf

2022-06-03-08-36-02-TemplateJSHPL_ENVI-PL-239656-22-sok...pdf

2022-06-03-12-12-44-TemplateJSHPL_ENVI-PL-239654-22-sok...pdf

2022-06-06-06-47-54-TemplateJSHPL_ENVI-PL-239653-22-sok....pdf

Sprawozdanie przedlądowe Czarnowo Biki 12 a 11.07.2022.pdf

Sprawozdanie przeglądowe Kulesze kościelne 11.07.2022.pdf

2022-11-09-07-41-58-Sprawozdanie SUW Kulesze.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-06 15:09:55 | Data modyfikacji: 2022-10-18 11:05:19.
Data wprowadzenia: 2022-06-06 15:09:55
Data modyfikacji: 2022-10-18 11:05:19
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl