Petycje
Rozpatrzenie petycji w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów....
2019-10-28 12:00:56
  ...więcej

Pismo przekazujące petycję Przewodniczącemu Rady Gminy......
2019-08-29 11:42:28
  ...więcej

Pismo przekazujące petycję Przewodniczącemu Rady Gminy.....
2019-08-29 11:38:51
  ...więcej

Petycja w interesie publicznym...
2019-08-29 11:22:10
  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl