Budżet

Budżet

Uchwała nr.IV/20/2019 w spr. uchwalenia budżetu
Gminy Kulesze Kościelne na 2019 rok

uchwała nr IV 20 2019 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 stycznia 2019 r. w spr.Uchwalenia Budżetu Gminy Kulesze Kościelne.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-01 13:49:44 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:31:09.
Uchwała nr v/24/2019 Rady Gminy Kulesze
Kościelne w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kulesze Kościelne na 2019 rok.

Uchwała Nr V.24.2019 Rady Gminy Kulesze Kościelne.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:26:42 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:27:52.
Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Kulesze
Kościelne z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy Kulesze Kościelne na 2019
rok....

Uch Nr VI 31 2019 w spr zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na 2019 r....pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-06 09:48:06 | Data modyfikacji: 2019-06-06 09:49:05.
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Kulesze
Kościelne z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 21.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:52:57 | Data modyfikacji: 2019-06-07 09:53:48.
ZARZĄDZENIE Nr 30.2019 Wójta Gminy Kulesze
Kościelne z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 30.2019...docx

Zał Nr 1 do Zarzadzenie Nr 30.2019...xls

Zał Nr 2 do Zarzadzenia Nr 30.2019...xls

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:55:16 | Data modyfikacji: 2019-06-07 09:56:22.
Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:55:16
Data modyfikacji: 2019-06-07 09:56:22
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl