Wybory Samorządowe 2018

Wybory Samorządowe 2018

Obwieszczenie nr 5/2018 Wojewody Podlaskiego z
dnia 16 marca 2018 r. oraz Zarządzenie nr 31/2018
Wojewody Podlaskiego z dnia 13 marca 2018 r.
 skan obwieszczenia o podaniu do publicznej wiadomości.(4100436_4557281).pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-29 08:35:06.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-27 15:30:53.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego1.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-27 15:33:27.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego
 Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego1.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-27 15:34:49.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kulesze Kościelne
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kulesze Kościelne1.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-27 15:35:40.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łomży z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Kuleszach Kościelnych

Gminna Komisja Wyborcza w Kuleszach Kościelnych.docx

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-12 08:14:57 | Data modyfikacji: 2018-09-12 08:17:23.
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw oraz wyborach
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:00:13 | Data modyfikacji: 2018-09-13 09:00:45.
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z
UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

terminy dla niepełnosprawnych.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:01:50 | Data modyfikacji: 2018-09-13 09:02:35.
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW
WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I
PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21
PAŹDZIERNIKA 2018 R.

zgloszenie_zamiaru_glosowania_korespondencyjnego.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:03:27 | Data modyfikacji: 2018-09-13 09:03:50.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

zgodna_na_przyjecie_pelnomocnictwa.PDF

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:04:49 | Data modyfikacji: 2018-09-13 09:05:15.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania

wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.PDF

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:05:59 | Data modyfikacji: 2018-09-13 09:06:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE z
dnia 18 września 2018 r.

obwody głosowania.rtf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-21 08:30:12 | Data modyfikacji: 2018-09-21 08:30:38.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Kuleszach Kościelnych z dnia 27 września 2018
r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady
Gminy Kulesze Kościelne bez głosowania w
okręgu wyborczym nr 7

Obwieszczenie_obsadzenie_bez_glosowania_w_okregu_nr_7.docx

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-01 08:31:58 | Data modyfikacji: 2018-10-01 08:32:21.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Kuleszach Kościelnych z dnia 1 października 2018
r. o przyznanych numerach list kandydatów na
radnych w wyborach do Rady Gminy Kulesze
Kościelne zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

obwieszczenie_o_wylosowanych_numerach_list.docx

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:13:53 | Data modyfikacji: 2018-10-02 14:14:39.
Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w
Kuleszach Kościelnych z dnia 1 października 2018
r.

uchwała nr 4 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:33:13 | Data modyfikacji: 2018-10-02 14:33:32.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Kuleszach Kościelnych z dnia 2 października 2018
r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w
wyborach Wójta Gminy Kulesze Kościelne
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach.docx

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-04 13:41:59 | Data modyfikacji: 2018-10-04 13:42:26.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z
dnia 4 października 2018 r. w sprawie zwołania
pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych

I posiedzenia komisji.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-04 13:50:09 | Data modyfikacji: 2018-10-04 13:50:47.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Kuleszach Kościelnych z dnia 2 października 2018
r. o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnych w wyborach do Rady Gminy Kulesze
Kościelne zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

RADA_Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow.docx

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:14:18 | Data modyfikacji: 2018-10-04 14:15:09.
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia
Głosowania, Obwodowa Komisja Wyborcza ds.
Ustalenia Wyników Głosowania

Obwodowe Komisje Wyborcze skład.docx

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-15 15:37:23 | Data modyfikacji: 2018-10-15 15:37:50.
INFORMACJA o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA komisje.docx

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-17 15:44:42 | Data modyfikacji: 2018-10-17 15:45:11.
obwodowe komisj ds. przeprowadzenia głosowania
oraz do spr. ustalenia wyników głosowania ...
 Obwodowe Komisje Wyborcze skład....docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-19 17:11:21 | Data modyfikacji: 2018-10-17 15:45:11.
Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o
godzinach głosowania
 INFORMACJ nr 2....docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-19 17:19:16 | Data modyfikacji: 2018-10-17 15:45:11.
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w dniu
21.10.2018 r.
 gkw - dyżury 21.10.2018.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-19 17:21:10 | Data modyfikacji: 2018-10-17 15:45:11.
Data wprowadzenia: 2018-10-19 17:21:10
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl