Druki do pobrania

Druki do pobrania

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej

Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI - nowa....docx

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Kulesze Kościelne w 2017r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-18 09:54:38 | Data modyfikacji: 2020-01-07 16:09:39.
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie
o zatrudnienie.
 Wzor_kwestionariusz_osobowy.doc

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-22 14:18:28 | Data modyfikacji: 2019-05-22 14:20:01.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych
 oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_.doc

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-22 14:23:49 | Data modyfikacji: 2019-05-24 12:43:30.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI - nowa.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-07 16:07:30 | Data modyfikacji: 2020-01-07 16:08:38.
Wniosek o przeznaczeniu działki.
 wniosek o przeznaczeniu działki-1.doc

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-24 16:15:00 | Data modyfikacji: 2020-03-24 16:16:17.
Data wprowadzenia: 2020-03-24 16:15:00
Data modyfikacji: 2020-03-24 16:16:17
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl