Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

 REJESTR INSYTUCJI KULTURY

dla których organizatorem jest Gmina Kulesze Kościelne

 

I. Nazwa rejestru: Rejestr instytucji kultury

II.  Informacje o rejestrze:

1. Rejestr zawiera następujące dane i informacje:

1) numer wpisu do rejestru,

2) datę wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów,

3) pełną nazwę instytucji kultury wynikającą ze statutu,

4) skróconą nazwę instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut,

5) siedzibę i adres instytucji kultury,

6) oznaczenie organizatora instytucji kultury,

7) oznaczenie podmiotu, z którym organizator prowadzi instytucję kultury,

8) akt o utworzeniu instytucji kultury,

9) akt o nadaniu statutu instytucji kultury.

 

2.  Miejsce prowadzenia:

Urząd Gminy Kulesze Kościelne

Sekretariat, pok. Nr 10

ul. Główna 6

tel. 86 4763 510

 

3. Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. − w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury  (Dz. U. 2012.189)

 

 III. Sposób udostępniania danych

 Zgodnie z § 10 ust. 2  rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
26 stycznia 2012 r. − w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury „dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1)  otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2)  wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej.

Jak określa § 10 ust. 4 ww. rozporządzenia „Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury”.

Ponadto organizator instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis − pełny lub skrócony − każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. 

 

Rejestr Instytucji Kultury Gm Kulesze K.pdf

Księga rejestrowa Gm. Kulesze K word.doc

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-03-31 11:12:38 | Data modyfikacji: 2020-03-24 15:56:50.
Data wprowadzenia: 2016-03-31 11:12:38
Data modyfikacji: 2020-03-24 15:56:50
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl