Konsultacje

Konsultacje

Zarządzenie dotyczące przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały
 Zarządzenie Nr 22.docx-konsultacje.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-23 12:57:18.
Projekt uchwały poddany konsultacjom
 UCHWAŁA Nr projekt.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-23 15:25:25.
Zarządzenie dotyczące przeprowadzenia
konsultacji
 Zarządzenie Nr 23 konsultacje z organizacjami pozarz..docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-24 15:28:57.
Projekt uchwały poddany konsultacjom
 Uchwała Nr organizacjepozarzadowe[1].docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-24 15:33:54.
Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy
Kulesze Kościelne

zarządzenie 45.pdf

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KULESZE KOŚCIELNE.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-10-05 14:32:05 | Data modyfikacji: 2015-10-05 14:33:47.
Wyrażenie opinii w sprawie wzorów kart do
głosowania

Wyrażenie opinii
w sprawie wzorów kart do głosowania

W związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 21 czerwca 2017 r. Wójt Gminy Kulesze Kościelne przedstawia wzory kart do głosowania celem wyrażenia opinii:
Wyrażenie opinii przeprowadza się w celu dokonania oceny przez zainteresowanych wyborców, przygotowanych przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie, propozycji nowych wzorów kart do głosowania, odnośnie ich funkcjonalności w użyciu przez wyborców w akcie głosowania, podczas nadchodzących powszechnych wyborów samorządowych, jakie są przewidziane ustawowo w naszym kraju , w 2018 roku.
Opinie polegają na wypowiedzeniu się czy bardziej funkcjonalne będą:
- karty płachty w formacie A0,
- dwa rodzaje karty płachty w formacie A1,
- karty zbroszurowane formatu A4 przeznaczone do wyborów proporcjonalnych
- karty jednostronne A4 i A5 przeznaczone do wyborów do rad gmin nie będących miastami na prawach powiatu i do wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wszystkie wzory kart przedstawione są w załącznikach.
Uwagi i sugestie można zgłaszać w terminie do 27 czerwca 2017 r. do godz. 1600 za pomocą załączonego formularza.

 

FORMULARZ Wyrażenia opinii.docx

A0.pdf

A1 pion.pdf

mala-gmina.pdf

rada-miasta-na-prawach-powiatu.pdf

RADA-powiatu.pdf

SEJMIK.PDF

wojt.pdf

wojt-IItura.pdf

wojt-tak-nie.pdf

wojt-tak-nie-IItura.pdf

A1 poziom.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-06-23 09:19:50 | Data modyfikacji: 2017-06-23 10:01:38.
Protokól z konsultacji....
 Protokół z konsultacji.....pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-11-22 12:07:37 | Data modyfikacji: 2019-11-22 12:09:02.
Data wprowadzenia: 2019-11-22 12:07:37
Data modyfikacji: 2019-11-22 12:09:02
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl