Nabór kandydatów na wolne stanowiska w jog

Nabór kandydatów na wolne stanowiska w jog

Konkurs na stanowisko referenta ds. świadczeń
rodzinnych i alimentacyjnych
 ZARZĄDZENIE Nr.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-17 08:34:23.
Zaproszenie do składania ofert na
stanowiskopracownicze asystenta rodziny
 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO PRACOWNICZE ASYSTENTA RODZINY.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-17 10:21:56.
Zmieniajace zarządzenie
 Zmieniające zarządzenie.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-21 15:08:51.
Informacja o wyniku naboru
 INFORMACJA O WYNIKU NABOR1.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-05-04 15:03:49.
Konkurs na stanowisko referenta ds. świadczeń
rodzinnych i alimentacyjnych
 ZARZĄDZENIE -konkurs na stanowisko ref. ds. św. rodz. i aliment.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-05-05 12:38:58.
Informacja o wyniku naboru
 Kulesze Kościelne 2021.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-06-01 15:10:37.
Konkursu na wolne staowisko urzędnicze - referent
ds. świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego w Ośrdoku Pomocy Społecznej w
Kuleszach Kościelnych.

Zarządzenie Nr 1.2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych z dnia 10 lutego 2020 r. w spr. ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. świadczeń rodzinnych ..pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stawisko urzędnicze..pdf

Wzór_kwestionariusz_osobowy dla osoby ubiegajacej sie o pracę...doc

Oświadczenie......docx

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-10 15:31:23 | Data modyfikacji: 2020-02-10 15:33:02.
Zarządzenie Nr 2.2020 Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kuleszach Kościelnych z dnia 19
lutego 2020 roku w sprawie unieważnienia naboru
na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds.
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuleszach
Kościelnych.
 Zarządzenie Nr 2.2020 Kierownika OPS w Kuleszach Kościeolnych z dnia 19 lutego 2020 r. w spr. unieważnienia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w OPS.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-19 10:54:51 | Data modyfikacji: 2020-02-19 10:56:00.
Zarządzenie Wójta Gminy Kulesze Kościelne w
sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia
kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Kuleszach Kościelnych.
 Zarządzenie - ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-01 14:39:28 | Data modyfikacji: 2022-06-01 14:48:50.
Data wprowadzenia: 2022-06-01 14:39:28
Data modyfikacji: 2022-06-01 14:48:50
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl