Nabór kandydatów na wolne stanowiska w UG

Nabór kandydatów na wolne stanowiska w UG

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent
ds. kadrowych i kancelaryjnych w Urzędzie Gminy
Kulesze Kościelne.

Zarządzenie Nr 59.2019 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 05 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kadrowych i kancelaryjnych w Urzedzie Gminy Kulesze Kośc..pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy Kulesze Kościelne dotyczące naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. kadrowych i kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne.pdf

Oświadczenie.docx

Wzor_kwestionariusz_osobowy dla osoby ubiegajacej sie o pracę.....doc

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowych i kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne..pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-09-05 10:40:29 | Data modyfikacji: 2019-09-26 14:52:26.
Zarzadzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Kulesze
Kościelne z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie
naboru

ZARZĄDZENIE Nr 19. 2019.docx

.OŚWIADCZENIE.docx

Informacja o kandydatach którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzędnicze ds. obrony cywinej, ochrony przeciwpożarowej, mienia komunalnego, kultury i sportuW urzedzie Gminy Kulesze Kościelne.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-24 15:43:23 | Data modyfikacji: 2019-05-08 12:04:36.
Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-13 14:48:48 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:51:56.
Zarządzenie Nr 26.2019 Wójta Gminy Kulesze
Kościelne z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie
ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze Sekretarza Gminy Kulesze Kościelne.

Zarzadzenie Nr 26.2019.doc

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-22 14:02:15 | Data modyfikacji: 2019-05-22 15:13:54.
Zarządzenie Nr 27.2019 Wójta Gminy Kulesze
Kościelne z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej w związku z
naborem pracownika na stanowisko Sekretarza Gminy
Kulesze Kościelne

Zarządzenie Nr 27.2019.rtf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-22 14:08:03 | Data modyfikacji: 2019-05-22 15:14:58.
Informacja o kandydatach którzy zgłosili się do
naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Sekretarza Gminy Kulesze Kościelne..

Informacja o kandydatach którzy zgłosili sie do naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Kulesze Kościelne...pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-07 15:13:48 | Data modyfikacji: 2019-06-07 15:14:07.
Informacja o wyniku naboru na kierownicze
stanowisku urzędnicze Sekretarz Gminy Kulesze
Kościelne
 INFORMACJA O WYNIKU NABORU.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:39:46 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:40:57.
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Kulesze
Kościelne z dnia 28.06.2019 r. w sprawie
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. zamówień publicznych, inwestycji,
pozyskiwania środków i promocji gminy

Zarządzenie Nr 39 2019 z dnia 28.06.2019 r..docx

Wzor_kwestionariusz_osobowy dla osoby ubiegajacej sie o pracę...doc

Oświadczenie_39.docx

Informacja o kandydatach którzy zgłosili sie do naboru oraz spełnili wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, inwestycji, pozyskiwania środków i promocji gminy.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:32:22 | Data modyfikacji: 2019-07-15 09:35:25.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze ds. zamówień publicznych,
inwestycji, pozyskiwania środków i promocji
gminy....
 INFORMACJA O WYNIKU NABORU z dnia 30.07.2019 r..docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-30 13:10:11 | Data modyfikacji: 2019-07-30 13:11:24.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent
ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Kulesze
Kościelne.

Zarzadzenie Nr 63.2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzednicze - referent ds. obsługi Rady Gminy w Urzedzie Gminy Kulesze Kościelne......pdf

Ogłoszenie Wójt Gminy Kulesze Kościelne ogłasza nabór na wolne stanowisko urzednicze - referent ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne......pdf

Wzor_kwestionariusz_osobowy dla osoby ubiegajacej sie o pracę..............doc

Oświadczenie do konkursu......docx

Informacja o wyniku naboru.....pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-09 16:13:14 | Data modyfikacji: 2019-10-30 13:41:34.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -
podinspektor ds. planowania przestrzennego,
gospodarki nieruchomościami i rolnictwa w
Referacie Inwestycji i Spraw Komunalnych w
Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne.

Zarządzenie Nr 24 2020 z dnia 18 maja 2020 w spr ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i rolnictwa w Referacie Inwestycji I spraw Komunalnych ..pdf

Ogloszenie Wójt Gminy Kulesze Kościelne..pdf

Oświadczenie do konkursu....docx

Wzór_kwestionariusz_osobowy dla osoby ubiegajacej sie o pracę............doc

Informacja o wyniku naboru na wolne staowisko urzędnicze - podinspektor ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i rolnictwa......pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-05-18 14:18:07 | Data modyfikacji: 2020-05-18 14:23:55.
Data wprowadzenia: 2020-05-18 14:18:07
Data modyfikacji: 2020-05-18 14:23:55
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl