Wybory Samorządowe 2014 r.

Wybory Samorządowe 2014 r.

Uprawnienia niepełnosprawnych

zgłoszenie zamiaru głosowania kor


 


 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-11-03 10:31:41.
Informacja o terminach osób niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 

     PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 27 października 2014 r.
Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 7 listopada 2014 r.
Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 14 listopada 2014 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 16 listopada 2014 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 12 listopada 2014 r.
Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane w godzinach pracy urzędu gminy.

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-11-03 11:00:16.
Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie przez pełnomocnika

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-11-03 12:26:41 | Data modyfikacji: 2014-11-03 12:38:00.
 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-11-03 12:41:19 | Data modyfikacji: 2014-11-03 12:38:00.
 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-11-03 12:47:00 | Data modyfikacji: 2014-11-03 12:38:00.
Data wprowadzenia: 2014-11-03 12:47:00
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl