Opinie RIO

Opinie RIO

Uchwała nr II-00321-91/17 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z
dnia 28.04.2017 r.
 opinia RIO za 2016 r..pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-06-26 08:59:02.
Uchwała nr II-00321-87/18 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z
dnia 27.04.2018 r.
 opinia RIO za 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-06-26 09:01:31.

Zobacz:
   Bilans z wykonania budżetu
Data wprowadzenia: 2018-06-26 09:01:31
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl