Oświata

Oświata

Rekrutacja do przedszkola i do I klasy Szkoły
Podstawowej
 U-rekrutacja zs.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-03-01 16:01:29.
Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Kulesze
Kościelne z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkole prowadzonej przez Gminę Kulesze
Kościelne

Uchwała.VI.34.2019 w spr Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Kulesze Kościelne....pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-06 09:43:34 | Data modyfikacji: 2019-06-06 09:45:55.

Zobacz:
 Wyprawka szkolna .  Stypendia szkolne .  Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych . 
Data wprowadzenia: 2019-06-06 09:43:34
Data modyfikacji: 2019-06-06 09:45:55
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl