Oświata

Oświata

Rekrutacja do przedszkola i do I klasy Szkoły
Podstawowej
 U-rekrutacja zs.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-03-01 16:01:29.
Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Kulesze
Kościelne z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkole prowadzonej przez Gminę Kulesze
Kościelne

Uchwała.VI.34.2019 w spr Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Kulesze Kościelne....pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-06 09:43:34 | Data modyfikacji: 2019-06-06 09:45:55.
Zarządzenie Nr 8.2020 Wójta Gminy Kulesze
Kościelne z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie
ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w
tym terminy skadania dokumentów do punktu
przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w
szkole podstawowej oraz pierwszych klas szkoły
podstawowej, a także kryteriów branych pod
uwagę oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 Zarządzenie Nr 8.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy skadania dok..pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-30 09:58:56 | Data modyfikacji: 2020-01-30 10:00:11.
Zarządzenie Nr 4.2021 w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym do punktu przedszkolnego,
oddziałów przedszkolnych oraz pierwszych klas
Szkoły Podstawowej. .pdf

Zarządzenie Nr 4.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych oraz pierwszych klas Szkoły Podstawowej. .pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-01-27 14:27:05 | Data modyfikacji: 2021-01-27 14:27:55.
Zarządzenie Nr 5.2022 z dnia 27 01 2022 r. w spr
ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w
tym terminy składania dokumentów do punktu
przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w
szkole podstawowej oraz pierwszych klas szkoły
podstawowej .....
 Zarządzenie Nr 5.2022 z dnia 27 01 2022 r. w spr ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym ... .pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-28 14:28:12 | Data modyfikacji: 2022-01-28 14:32:28.
Zarządzenie Nr 5 2023 w spr ustalenia
harmonogramu czynności w postepowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniajacym ...

Zarządzenie Nr 5 2023 w spr ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniajacym ....pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-01-30 09:56:20 | Data modyfikacji: 2022-01-28 14:32:28.

Zobacz:
 Wyprawka szkolna .  Stypendia szkolne .  Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych . 
Data wprowadzenia: 2023-01-30 09:56:20
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl