Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Uchwała Nr 21/IV/2015 w sprawie uchwalenia
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospopdarowania przestrzennego gminy Kulesze
Kościelne.

Uchwała Studium.pdf

Zał nr 1 do uchwały zm studium 2014.jpg.jpg

zm studium uchwała żwirownia 2015 zał Nr 2.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-27 15:37:52 | Data modyfikacji: 2015-02-27 15:46:45.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KULESZE KOŚCIELNE

skan0004.pdf

skan0005.pdf

skan0006.pdf

skan0007.pdf

skan0008.pdf

skan0009.pdf

skan0010.pdf

skan0011.pdf

skan0012.pdf

skan0013.pdf

skan0014.pdf

skan0015.pdf

skan0016.pdf

skan0017.pdf

skan0018.pdf

skan0019.pdf

skan0020.pdf

skan0021.pdf

skan0022.pdf

skan0023.pdf

skan0024.pdf

skan0025.pdf

skan0026.pdf

skan0027.pdf

skan0028.pdf

skan0029.pdf

skan0030.pdf

skan0031.pdf

skan0032.pdf

skan0033.pdf

skan0034.pdf

skan0035.pdf

skan0036.pdf

skan0037.pdf

skan0038.pdf

skan0039.pdf

skan0040.pdf

skan0041.pdf

skan0042.pdf

skan0043.pdf

skan0044.pdf

skan0045.pdf

skan0046.pdf

skan0047.pdf

skan0048.pdf

skan0049.pdf

skan0050.pdf

skan0051.pdf

skan0052.pdf

skan0053.pdf

skan0054.pdf

skan0055.pdf

skan0056.pdf

skan0057.pdf

skan0058.pdf

studium KK legenda.pdf

studium KK mapa Leśniewo-Niedźwiedź.pdf

studium mapa.pdf

Uchwała 151 Studium Gminy KK.pdf

Załącznik Graficzny Faszcze.pdf

Studium MAPA CAŁA skan PDF.pdf

Studium MAPA CAŁA skan JPG.jpg

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-20 10:30:49 | Data modyfikacji: 2022-01-20 09:46:42.
Data wprowadzenia: 2021-05-20 10:30:49
Data modyfikacji: 2022-01-20 09:46:42
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl