Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Uchwała Nr 21/IV/2015 w sprawie uchwalenia
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospopdarowania przestrzennego gminy Kulesze
Kościelne.

Uchwała Studium.pdf

Zał nr 1 do uchwały zm studium 2014.jpg.jpg

zm studium uchwała żwirownia 2015 zał Nr 2.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-27 15:37:52 | Data modyfikacji: 2015-02-27 15:46:45.
Data wprowadzenia: 2015-02-27 15:37:52
Data modyfikacji: 2015-02-27 15:46:45
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl