Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE - "Rozbudowa, przebudowa drogi
powiatowej nr 2053B na odc. Faszcze – Kalinowo
Solki"

Na podstawie art. 38 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuje że zostało wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie, przebudowie drogi powiatowej nr 2053B na odc. Faszcze – Kalinowo Solki".

 Obwieszczenie o Decyzji Faszcze Kalinowo Solki.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-19 15:16:32.
OBWIESZCZENIE - „Rozbudowa, przebudowa drogi
powiatowej nr 2054B przez m. Stare Kalinowo w km
rob. 0+000 – 1+100."

Na podstawie art. 38 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuje że zostało wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 2054B przez m. Stare Kalinowo w km rob. 0+000 – 1+100."

 Obwieszczenie o Decyzji Stare Kalinowo.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-19 15:17:40.
Postanowienie nr nr 6220.12.2018 z dnia
27.12.2018r.

Postanowienie nr 6220.12.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-28 15:47:30 | Data modyfikacji: 2018-12-28 15:48:23.
Postanowienie nr ZWS.6220.3.2019 z dnia 20.03.2019
r.

postanowienie odstąpienie od oceny.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-26 08:03:46 | Data modyfikacji: 2019-03-26 08:04:15.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
ZWS.6220.5.2019

zawiadomienie o wszczęciu ZWS.6220.5.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:54:58 | Data modyfikacji: 2019-06-07 12:55:41.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kulesze Kościelne...
 OBWIESZCZENIE.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-09 13:38:14 | Data modyfikacji: 2020-01-09 13:39:16.
Data wprowadzenia: 2020-01-09 13:38:14
Data modyfikacji: 2020-01-09 13:39:16
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl